GQ Hair Challenge by Clear yarışma koşulları

GQ Hair Challenge by Clear isimli Instagram Yarışması Katılım Koşulları:

Aşağıdaki koşullar, GQ Hair Challenge by Clear isimli yarışma (Bundan sonra “Yarışma” olarak anılacaktır.) hakkında katılımcıları bilgilendirmek, izinlerini ve onaylarını sağlamak amacıyla hazırlanmıştır. İşbu koşullara uygun olarak Instagram hesaplarından görüntü paylaşan kişiler Yarışma’ya katılmak için aday olduklarını (Bundan sonra “Katılımcı/lar” olarak anılacaktır.)  beyan etmiş ve aşağıda yer alan tüm hükümleri kabul etmiş sayılırlar.

1-  Instagram üzerinden gerçekleştirilecek olan Yarışma, 24/01/18 tarihinde başlayıp 09/02/17 tarihinde saat 23:59’da sona erecektir. Yarışma’nın formatı, tüm içeriği ve Yarışma’ya dair tüm unsurlar tek taraflı olarak GQ Türkiye tarafından belirlenecektir.  Bununla birlikte söz konusu ödüllerin ve tarihlerin her zaman GQ Türkiye tarafından tek taraflı olarak değiştirebileceğini, böyle bir durumda Katılımcıların,  GQ Türkiye’ye karşı herhangi bir hak, alacak, talep ve şikâyet ileri sürmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt ederler.

2- Yarışmanın konusu, Katılımcıların #GQHairChallengebyClear etiketiyle kendi Instagram hesaplarından Instagram postu formatında paylaşacakları görüntülerin GQ Türkiye ve ClearTürkiye jürisi tarafından değerlendirilerek,  seçilecek 3 farklı post’un sahibi olan toplam 3 adet Katılımcı’ya,  Clear Ürün Paketi ve 1yıllık GQ Türkiye dergisi üyelği hediye edilir.

3- İşbu katılım koşullarında belirtilen şartlara göre ödülleri kazanan Katılımcılar, Yarışma’nın gerçekleştirildiği www.gq.com.tr üzerinden 12/02/18 tarihinde ilan edilecektir. GQ Türkiye, Yarışma’da ödül kazananların isimlerini dilediği mecrada açıklama hakkını saklı tutar.

4- Ödül sahipleri, yararlanmaları için GQ Türkiye tarafından bildirilecek zaman ve mekanlarda hazır bulunmayı  kabul eder. Aksi halde ödülü yerine getirme borcunun ilgili Katılımcı’ya karşı GQ Türkiye tarafından ifa edilmiş sayılacağını taraflar bilip; kabul, beyan ve taahhüt ederler. Bildirilen zaman ve mekanda bulunmayan ve/veya geç kalan Katılımcı’nın ödülü GQ Türkiye tarafından ifa edilmiş sayılarak; başka bir Katılımcı’ya verilebilecektir.

5- Katılımcılar, #GQHairChallengebyClear etiketiyle kendi Instagram hesaplarından Instagram postu formatında paylaşacakları görüntüleri, işbu katılım koşulları uyarınca 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu (‘‘FSEK’’) 21’inci maddesinde “İşleme”, 22’nci maddesinde ”Çoğaltma”, 23’üncü maddesinde “Yayma”, 24’üncü maddesinde “Temsil” ve 25’inci maddesinde “İşaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim” hakları adı altında düzenlenen mali hakları ve FSEK’in 14’üncü maddesinde “Umuma Arz Salahiyeti”, 15’inci maddesinde “Adın Belirtilmesi Salahiyeti” ve 16’ıncı maddesinde “Eserde Değişiklik Yapılmasını Men Etme” adı altında düzenlenen manevi hakları kullanma yetkisi de dahil tüm hakları münhasıran yer, sayı, mecra ve içerik itibariyle sınırsız, üçüncü kişilere devretme ve lisans verme yetkisini de kapsar şekilde, GQ Türkiye’ye gayrikabili rücu devrettiğini/devredeceğini kabul, beyan ve taahhüt ederler. Katılımcılar, ödül kazanmaları halinde GQ Türkiye tarafından ayrıca imzalanması talep edilen her türlü muvafakatname, sözleşme, belge vs.’yi de imzalayacaklardır.

6- Yarışma’ya katılım ücretsizdir. Yarışma, 18 yaşın üzerindeki ve tam fiil ehliyetine sahip olan, Türkiye Cumhuriyeti’nde yasal ikametgâhı olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının, bireysel katılımına açıktır. Her Katılımcı’nın tek katılım hakkı ve her ödülün bir sahibi olabilir. Katılımcılar’ın Instagram kullanıcısı olması ve GQ Türkiye’ye ait https://www.instagram.com/gqturkiye/ ve  https://www.instagram.com/clearturkiye/ hesaplarını takip ediyor olması gerekmektedir.  Katılımcılar’ın gerçek bir hesaplarının bulunması ve gerekmektedir. Sahte profil oluşturarak ve/veya Instagram altyapısının eksikleri ve hataları ile fayda elde ederek yarışmaya katılan kişiler belirlendiği takdirde, kendilerine haber vermeksizin Yarışma’dan çıkartılacaktır ve ödül almaya hak kazanamayacaklardır. Aynı Katılımcı’nın farklı üyelik bilgileri ile tekrarlı katılımı ve/veya ödül kazanımı kurallara aykırıdır. Bu gibi durumlarda, Katılımcılar’nın üyelikleri ve varsa ödül hakkı hiçbir uyarı yapmadan iptal edilir. Her zaman için, Katılımcılar’ın Yarışma için uygunluğuna ve Katılımcı olmalarına ve ödül verilmesine karar verme hak ve yetkisi münhasıran GQ Türkiye’ye aittir. 

7- GQ Türkiye, Yarışma çerçevesinde gerçekleştirilen işlemlerde veya veri iletiminde meydana gelebilecek hatalar, atlamalar, kesintiler, silinmeler, gecikmeler, Katılımcılar’ın Instagram hesaplarına üçüncü kişiler tarafından izinsiz olarak erişilmesi nedeniyle veya teknik donanım ve elektronik, bilgisayar, donanım veya yazılımla ilişkili olarak meydana gelebilecek herhangi bir arıza, teknik problemler ve/veya Instagram’da gerçekleşebilecek trafik sıkışıklığı nedenleriyle katılım bilgilerinin yanlış iletiminden veya bu bilgilerin iletilememesinden sorumlu değildir.

8- Yarışma’da Katılımcılar tarafından sunulan görüntüler ödül kazanmasalar dahi GQ Türkiye arşivinde bulunacak olup, Katılımcılar bu durumu bilerek Yarışma’ya katılmayı kabul ederler.

9- Katılımcılar’ın paylaştıkları içeriklerin doğru olmadığı ve/veya kendilerine ait olmadığı, Yarışma esnasında yarışma sonuçlarını olumsuz yönde etkileyecek şekilde hileli hareket eden ya da haksız yollardan herhangi bir şekilde ödül kazanan kişilerin tespit edilmesi durumunda Yarışma’ya katılımları GQ Türkiye tarafından uygun bulunmuş ve kabul edilmiş olsa dahi bu Katılımcılar yarışmadan  hiçbir uyarı verilmeden diskalifiye edilebilecektir.

10- Katılımcılar, Yarışma ile ilgili Instagram hesabı üzerinden iletecekleri içeriklerin alenileşmemiş, özgün eserler olduğunu, kendilerince meydana getirildiğini, bu eserler üzerinde tam ve tek hak sahibi olmalarına bağlı olarak da söz konusu eserler üzerinde üçüncü kişilerin hiçbir hakka sahip olmadığını beyan ve taahhüt etmektedirler. Bu taahhüde uygun olmayan içerikler sebebiyle üçüncü kişilerden gelecek taleplerden tamamen Katılımcılar sorumlu olacaklardır. Gerek görmesi halinde GQ Türkiye, söz konusu içeriklerin  yarışmadan çıkarılması ve/veya yukarıdaki kriterlere uymayan ihtilaflı içerik ileterek ödül kazanmış olan Katılımcılar’a verilmiş olan ödülleri geri almakla birlikte doğacak her türlü zararını tazmini talep etme hakkını saklı tutar.

11- Katılımcılar, bu sayfaya gönderdikleri yanıtların Yarışma konusu ile ilgili olacağını ve GQ Türkiye, Doğuş Grubu ve/veya başka bir kişi veya kuruluşun markalarının itibarını zedeleyecek ve suç teşkil edecek, telif haklarını ihlal edecek, siyaset ve din içerikli yasal açıdan takip gerektirecek, yasadışı, küçük düşürücü ve rencide edici olabilecek, herhangi bir kişi ya da mülke zarar verebilecek ya da başka bir biçimde bir kişi ya da kuruluşu aşağılayabilecek veya rahatsız edebilecek, (gizlilik ya da kamuya açıklık hakları dahil) başka bir insanın yasal haklarını ihlal edecek, pornografik içerikli, müstehcen, ahlaksız olan veya tehdit içeren, ilaç, uyuşturucu madde kapsamına giren bağlılık yaratan maddelerin tanıtımı, silah ve patlayıcı madde yapımı, pazarlaması tavsiyesi mahiyetinde görüntü, yazı ve kültürel, etnik veya başka bir açıdan sakıncalı ya da yasadışı etkinliğe telkin veya teşvik eden unsurlar dahil fakat bunlarla sınırlı olmaksızın, yasadışı olabilecek ya da başka bir sebepten yayınlanmaya uygun olmayan öğeler içermeyeceğini; aksi takdirde GQTürkiye’nin Katılımcılar’ı haber vermeksizin yarışma dışı bırakma hakkına sahip olduğunu onaylar, beyan ve garanti ederler.

12- Doğuş grubu iştiraklerinde yer alan ortakları (iştirakler hakkında detaylı bilgi www.dogusgrubu.com.tr adresinde yer almaktadır.) ve çalışanları ile birinci dereceden yakınları ödül kazanamaz. Katılıp kazansalar dahi ödül verilmez.

13- Kazanılan ödül başkasına devredilemez, kiralanamaz, ertelenemez ve/veya ödülün nakit karşılığı talep edilemez.

14- Katılımcılar’ın yanlış/eksik iletişim bilgisi verilmesinden dolayı yaşanabilecek aksaklıklardan GQ Türkiye sorumlu değildir. Kazanan Katılımcılar’a ödüllerini iletmek üzere kendilerine ulaşılamaması halinde GQ Türkiye’nin belirleyeceği diğer Katılımcılar ödülü almaya hak kazanmış sayılacaktır. Ancak işbu bildirimin şekli, adeti vb. her türlü şekil ve şartları değiştirme yetkisi münhasıran GQ Türkiye’ye aittir. GQ Türkiye, işbu katılım koşulları çerçevesinde dilediği zaman  hiçbir sebep belirtmeksizin Yarışma’yı sona erdirme /ödül vermekten vazgeçme/ ödül içeriğini değiştirme hakkını saklı tutar. Böyle bir durumda Katılımcı, GQ Türkiye’ye karşı herhangi bir hak, alacak, talep ve şikâyet ileri sürmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt ederler.

15-  GQ Türkiye, ödüllerden yararlanılırken ödül sahiplerinin görüntülerini kaydedebilecek olup, ödül sahipleri bu görüntülerin sosya  medya mecralarında, Doğuş Grubu iştirakleri internet sitelerinde ve diğer mecralarda yayınlanabileceğini, bu görüntülerin çoğaltabileceğini, değiştirebileceğini kabul ederler. Keza, Katılımcılar GQ Türkiye’nin talebi halinde Doğuş Grubu iştiraklerinin tanıtımı maksadıyla çeşitli televizyon programlarında konuk olarak yer alabilirler. Katılımcılar işbu madde uyarınca ödüllerden yararlanılırken görüntülerinin kaydedilmesine muvafakat ettiklerini ve GQ Türkiye’nin bu görüntülerini tek taraflı olarak GQ Türkiye tarafından tek taraflı olarak belirlenecek her türlü mecrada kullanılabileceğini, bu konuda GQ Türkiye’den herhangi bir talepte bulunmayacaklarını ve GQ Türkiye tarafından ayrıca imzalanması talep edilen her türlü muvafakatname, sözleşme, belge vs.’yi de imzalayacaklarını kabul, beyan ve taahhüt ederler.

16- Katılımcılar bu koşulları kabul etmekle, GQ Türkiye ile paylaşmış olduğu 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) anlamında kişisel verilerin çeşitli avantajların sağlanıp sunulabilmesi, satış, pazarlama ve benzer amaçlı her türlü iletişim mesajlarının gönderilmesi amacıyla saklanmasına, kullanılmasına ve aynı amaçlara yönelik olarak Doğuş Müşteri Sistemleri A.Ş. ve diğer tüm Doğuş Holding iştirakleri ile de paylaşılmasına izin vermiş bulunmaktadırlar. (Doğuş Holding iştirakleri hakkında bilgi için “www.dogusgrubu.com.tr”, Doğuş Müşteri Sistemleri A.Ş. için “http://www.dogusmusterisistemleri.com/”) Bu bilgiler sadece sağlanacak hizmetlerin kusursuz sunulabilmesi, olası gönderilerin sağlıklı şekilde teslim edilmesi, telefon, sms ve/veya e-posta yoluyla bildirimlerin zamanında ulaştırılabilmesi amacıyla, sözleşme ilişkisi içinde olunan, veri güvenliği konusundaki hassasiyeti paylaşan, ilgili mevzuat hükümlerine riayet eden 3. kişilerle, yalnızca ihtiyaç durumunda ve gerekli ölçüde paylaşılacaktır. Ayrıca 6563 Sayılı Kanun uyarınca, ticari elektronik iletinin içeriği ve gönderiye ilişkin diğer kayıtlar gerektiğinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na sunulmak üzere kayıt altına alınarak saklanacaktır.

17- Bu yarışma Milli Piyango İdaresi’nin izin ve denetimi dışında düzenlenmiştir.

18-İhtilaf vukuunda İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Daireleri münhasır yetkilidir.