MOTY2020 Master Class: Boran Kuzum ile Eşitlik (1/3) Hoşgörü

03 Ocak 2021

'Kendimizden farklı olan fiziksel olarak ya da düşünsel olarak farklı olan birini bizim için doğru olmadığımız özelliklerini yargılarken, bunu bir kabullenişe çevirmek aslında toplumsal yaşam için en sağlıklı yol, birlikte yaşayabilmek için ve farklılıkları kabullenebilmek için. Bunu hoşgörüye çevirebilmek eşitlik kavramına gitmemiz için ilk yapmamız gereken belki de anahtar eylem…'