MOTY2020 Master Class: Boran Kuzum ile Eşitlik (2/3) Eşit Davranmak
DETAY
'Hepimize toplumsal bazı roller yükleniyor, cinsiyetler üzerinden. Kadın böyledir, kadın şunu yapar, erkek böyledir, erkek evi geçindirendir, kadın evde çocuk bakandır. Artık böyle bir şey yok, hiçbir zaman da olmamalı. Herkes her şeyi yapabilir. Rol dağılımı diye bir şey ancak kişilerin kendi özgürlüğünde olabilir. Kimse bunu size dikte edemez. O yüzden de aslında bütün bu farklılıkların özünde dediğim gibi cinsiyet, din, inançlar, fikirler, ırk, en önemli olan şey hepimizin insan olma vasfında eşit olduğumuzun farkında olmamız.'
03 Ocak 2021 Tarhinde yayınlandı