MOTY2020 Master Class: Engin Öztürk ile Centilmenlik (1/5)

03 Ocak 2021

'Centilmenliğin tanımına baktığımız zaman centilmenliğin tanımı 1800'lü yıllarda İngiltere’de soyluların kendilerine verdiği bir ünvan gibi bir tanımı var, sözlük anlamında. Ama benim tercihim bu tanımların, bu kalıpların hepsinin dışına çıkmak çünkü bu centilmenlik tanımını bir soyluya, bir sınıfa veya herhangi bir şeye addetmek değil toplumun her kesiminin içinde olması gerektiği bir davranış şekli olması gerektiğini düşünüyorum.'