KATILIM KOŞULLARI

 

 1. gq.com.tr alan adlı internet sitesi üzerinden katılım sağlanan ve aşağıda detayları belirtilen yarışma (“Yarışma”), “GQ Men of the Year 2018” ödül törenini (“Tören”) düzenleyen “GQ Türkiye” dergisinin yayın sahibi olan Doğuş Yayın Grubu A.Ş. (“Şirket”) tarafından düzenlenmektedir.

 

 1. İşbu Koşullar’a uygun olarak gq.com.tr alan adlı internet sitesi üzerinden Yarışma’ya katılım sağlayan kişiler, Yarışma’ya katılmak için aday olduklarını beyan etmiş (“Katılımcı/lar”) ve aşağıda yer alan tüm hükümleri kabul etmiş sayılırlar.

 

 1. Yarışma’ya katılım, 24.01.2019 tarihinde başlayacak olup 09.02.2019 tarihinde saat 23:59’da sona erecektir. Belirtilen tarihler arasında Katılımcılar, gq.com.tr alan adlı internet sitesi üzerinden erişim sağlayarak, formda yer alan “ad-soyad, cinsiyet, telefon, e-posta ve doğum tarihi bilgilerini ve “Yılın Kendini Gösteren Müzisyeni Clear Özel Ödülü” kategorisindeki adaylar arasından oy verdiği adayı neden seçtiğine dair bir cevap girecek ve bu cevap Şirket tarafından belirlenecek kişilerden oluşan jüri tarafından değerlendirilerek, en yaratıcı cevabı veren 5 adet Katılımcı’ya, 13.02.2019 tarihinde gerçekleşecek Tören’e katılım için çift kişilik davetiye hediye edilecektir (“Ödül”).  Şirket, Tören’in tarihini değiştirme hakkını saklı tutar.

 

 1. İşbu Koşullar’da belirtilen şartlara göre Ödül kazanan Katılımcılar, Yarışma’nın gerçekleştirildiği gq.com.tr internet sitesi ve “GQ Türkiye” sosyal medya hesapları üzerinden 11.02.2019 tarihinde ilan edilecektir. Şirket, Yarışma’da ödül kazananların isimlerini dilediği mecrada açıklama hakkını saklı tutar.

 

 1. Yarışmaya katılım ücretsiz olup Yarışma, 18 yaşın üzerindeki ve tam fiil ehliyetine sahip olan kişilerin bireysel katılımına açık olup her Katılımcı Yarışma’ya bir kez katılma hakkına sahiptir. Katılımcılar’ın Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması ve/veya Türkiye’de yasal ikametgahlarının olması zorunlu değildir.

 

 1. Katılımcılar, Ödül’ü kazanmaları halinde yurtiçinden veya yurtdışından Tören’e katılım için yapacakları ulaşım vb. hiçbir bir masraftan Şirket’in herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.

 

 1. Katılımcılar, Ödül’ü kazanmaları halinde Şirket tarafından ayrıca imzalanması talep edilen her türlü muvafakatname, sözleşme, belge vs.’yi de imzalayacaklardır.

 

 1. Katılımcı, Ödül’ü kazanması halinde, Ödül’ü başkasına devredemeyecek, satamayacak, takas edemeyecek, nakit karşılığını Şirket’ten talep edemeyecek ve/veya herhangi bir şekilde ticari faaliyete konu edemeyecektir.

 

 1. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, Doğuş Yayın Grubu A.Ş.’nin (“DYG”) yayın sahibi olduğu “GQ Türkiye” tarafından düzenlenen ve Unilever Sanayi ve Ticaret Türk A.Ş.’nin (“Unilever”) “Clear” markasının sponsor olduğu “GQ Men of the Year 2018” ödül törenine davetiye kazanmak amacıyla bizimle paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz, katılımınızın jüri tarafından değerlendirilmesi, kazananların belirlenmesi, sonuçlar ve süreç ile ilgili katılımcılar ile iletişime geçilmesi, ticari iletişim iznim bulunması halinde tarafıma DYG’ye ait ürün ve hizmetlerin tanıtım ve pazarlamasının yapılması amacıyla DYG tarafından işlenecek ve ticari iletişim iznim bulunması halinde tarafıma Unilever’e ait ürün ve hizmetlerin tanıtım ve pazarlamasının yapılması amacıyla Unilever’e aktarılacaktır. Kişisel verilerinizin işlenmesi ve kişisel verilerinizle ilgili KVKK kapsamındaki haklarınızı öğrenmek için DYG’nin https://gq.com.tr/gizlilik-politikasi adresindeki Gizlilik Politikası’nı ve Unilever’in https://www.unileverprivacypolicy.com/turkish/policy.aspx adresindeki Gizlilik Politikası’nı incelemeleri önerilir.

 

 1. Katılımcılar, www.gq.com.tr internet sitesinin çalışmasına müdahale etmek veya müdahaleye teşebbüs etmek amacıyla herhangi bir alet, yazılım veya araç kullanmayacaklarını, Yarışma’ya yetkisiz olarak bağlanmayacaklarını ve işlem yapmayacaklarını, diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmayacaklarını veya bunları kullanmayacaklarını ve bu hususlara ilişkin tüm sorumluluğun kendilerinde olduğunu kabul ederler. Aksi takdirde; Şirket’in bu nedenle kamu kurumlarına ve/veya üçüncü şahıslara ödemek zorunda kaldığı her türlü tazminat ve/veya idari/adli para cezaları için Katılımcı’ya aynen rücu edilir.

 

 1. Şirket, Yarışma çerçevesinde gerçekleştirilen işlemlerde veya veri iletiminde meydana gelebilecek hatalar, atlamalar, kesintiler, silinmeler, gecikmeler, teknik donanım ve elektronik, bilgisayar, donanım veya yazılımla ilişkili olarak meydana gelebilecek herhangi bir arıza, teknik problemler ve/veya internet sitesinde gerçekleşebilecek trafik sıkışıklığı vb. nedenlerle Katılımcı’nın Yarışma’ya katılamamasından, katılım bilgilerinin yanlış iletiminden veya bu bilgilerin iletilememesinden, kazandığı Ödül’ün gerçekleştirilememesinden, Şirket tarafından yapılabilecek bildirimlerin ulaşmamasından ve/veya geç ulaşmasından ve bundan doğabilecek doğrudan-dolaylı, maddi-manevi zararlardan hiçbir surette sorumlu değildir.

 

 1. Katılımcılar, Yarışma dahilinde verdikleri kişisel bilgilerinin doğru ve eksiksiz olduğunu kabul ederler. Katılımcılar, Yarışma süresince verdiği bilgilerde herhangi bir değişiklik olması halinde bu durumu Şirket’e bildirmek ile yükümlüdür. Bilgilerin eksik veya yanlış olması nedeniyle Katılımcı’ya ulaşılamamasından ve bu nedenle oluşabilecek doğrudan-dolaylı, maddi-manevi zararlardan Şirket sorumlu tutulamaz. Ödül’e hak kazanan ancak Şirket tarafından kendisi ile iletişime geçilemeyen Katılımcılar, işbu hakkından feragat etmiş sayılacak olup; anılan duruma herhangi bir şekilde itiraz etmeyeceğini ve Şirket’ten herhangi bir şekilde doğrudan-dolaylı, maddi-manevi herhangi bir zarar talebinde bulunmayacağını peşinen kabul, beyan ve taahhüt etmiştir.

 

 1. Katılımcı, başkası ad ve hesabına işbu Yarışma’ya katılmayacağını, Yarışma sonuçlarını olumsuz yönde etkileyecek şekilde bilgisayar teknolojilerini kullanmayacağını kabul, beyan ve taahhüt etmiştir. Katılımcı sunduğu bilgilerin doğru olmadığı, hile yaptığı ve/veya herhangi bir nedenle Yarışma’ya katılımının kurallara aykırı olduğu belirlenirse, ilgili Katılımcı/lar Şirket tarafından Yarışma dışı bırakılacak ve Ödül kazanmaları halinde, Şirket’in tek taraflı takdirine bağlı olarak, söz konusu Ödül kendilerine teslim edilmeyecektir. Katılımcı, böyle bir durumda Şirket’in kendisine rücu etme hakkını haiz olduğunu ve Şirket’in uğrayacağı her türlü zararı, Şirket’in ilk talebi halinde derhal nakden ve defaten tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

 1. Katılımcılar’ın Yarışma için uygunluğuna ve Katılımcı olmalarına ve ödül verilmesine karar verme hak ve yetkisi münhasıran Şirket’e

 

 1. Şirket, tek taraflı olarak dilediği zaman her aşamada, işbu Koşullar’da değişiklik yapma, Yarışma’yı herhangi bir gerekçe göstermeksizin iptal etme, Ödül vermekten vazgeçme veya Ödül içeriğini değiştirme hakkına sahiptir. Böyle bir durumda Katılımcılar, Şirket’e karşı herhangi bir hak, alacak, talep ve şikâyet ileri sürmeyeceklerini kabul, beyan ve taahhüt etmişlerdir.

 

 1. Katılım Koşulları ile ilgili ihtilaflarda İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır.