UNILEVER TİCARİ İLETİŞİM İZNİ

Katılımcılar bu koşulları kabul etmekle, “GQ Türkiye” ile paylaşmış olduğu 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu anlamındaki kişisel verilerin, “GQ Men of the Year” sponsoru olan “Clear” markasının sahibi “Unilever Sanayi ve Ticaret Türk A.Ş.” tarafından çeşitli avantajların sağlanıp sunulabilmesi, satış, pazarlama ve benzer amaçlı her türlü iletişim mesajlarının gönderilmesi amacıyla saklanmasına, kullanılmasına ve aynı amaçlara yönelik olarak “Unilever Sanayi ve Ticaret Türk A.Ş.” iştirakleri ile de paylaşılmasına izin vermiş bulunmaktadırlar. (Unilever Sanayi ve Ticaret Türk A.Ş. iştirakleri hakkında bilgi için www.unilever.com.tr) Bu bilgiler sadece sağlanacak hizmetlerin kusursuz sunulabilmesi, olası gönderilerin sağlıklı şekilde teslim edilmesi, telefon, sms ve/veya e-posta yoluyla bildirimlerin zamanında ulaştırılabilmesi amacıyla, sözleşme ilişkisi içinde olunan, veri güvenliği konusundaki hassasiyeti paylaşan, ilgili mevzuat hükümlerine riayet eden 3. kişilerle, yalnızca ihtiyaç durumunda ve gerekli ölçüde paylaşılacaktır.