Dünyanın En Mutlu Ülkesi Getty Images
DAHASI+

2024 Yılında Dünyanın En Mutlu 3 Ülkesi

Bu Birleşmiş Milletler endeksi nasıl derleniyor? Bilmeniz gereken her şey.

Dünyanın en mutlu ülkelerini listeleyen ilk Dünya Mutluluk Raporu'nun 2012 yılında yayınlanmasının üzerinden on yıldan fazla süre geçti. O tarihten bu yana Birleşmiş Milletler her yıl dünyanın “en mutlu'” ülkelerini, yani insanların ortalama olarak hayatlarından başka yerlere kıyasla daha memnun olduğu yerleri sıralıyor. On yıl boyunca uluslar çok yıllı bir pandemi, doğal afetler ve savaşlarla baş etmek zorunda kaldı. Bu durum Birleşmiş Milletler'i, insanların mutluluğunu arttırmaya yönelik politikalar geliştirebilmek amacıyla, insanların refahına katkıda bulunan faktörleri belirlemeye çalışmaktan alıkoymadı.

Mutluluk üzerine yapılan bu çalışmanın sonuçları 20 Mart 2024 Pazartesi günü (tam da Dünya Mutluluk Günü'nde) yayınlandı. Sıralamalar, mutluluk için altı temel faktör dikkate alınarak her bir nüfus için yaşam kalitesi ölçümlerinin üç yıllık ortalamasına dayanmakta: refah, gelir, sağlık, özgürlük, cömertlik ve tabii yolsuzluğun olmaması. Araştırma aynı zamanda ülkelerin kendi içlerindeki mutluluk dağılımına da bakmakta (spoiler: bahsedilen altı faktöre erişim nüfusun tüm katmanlarına ne kadar yayılmışsa, ülke genel olarak o kadar mutludur, şaşırtıcı değil mi?)

Rapor ilk kez mutluluğun yaş gruplarına göre dağılımına bakarak 30 yaş altı (Litvanya listenin başında) ve 60 yaş üstü (Danimarka yaşlıların en mutlu olduğu ülke) arasındaki mutluluk seviyelerindeki farklılıkları inceliyor. Farklı yaş gruplarını karşılaştıran araştırma, "1965'ten önce doğanların 1980'den sonra doğanlara göre ortalama olarak daha mutlu olduğunu ortaya koyuyor. Y kuşağı arasında kişinin kendi yaşamından duyduğu memnuniyet yaşla birlikte azalma eğilimindeyken, boomers arasında yaşam memnuniyeti yaşla birlikte artma eğiliminde".

Bu sonuçlar iç karartıcı görünse de, sevinmek için birkaç neden de var. Covid'in insanların davranışları üzerindeki etkisine bakıldığında, çalışma pandeminin "ihtiyacı olan insanlara yardım edenlerin sayısında küresel bir artışa yol açtığını" ve özellikle "eski kuşaklara göre ihtiyacı olan insanlara yardım etme olasılığı daha yüksek olan Y kuşağı ve Z kuşağı" arasında kuşaklar arası destekte önemli bir artışa neden olduğunu ortaya koyuyor.

Dünyanın en mutlu ülkesi hangisi?

Finlandiya yedi yıldır üst üste dünyanın en mutlu ülkeleri listesinin başında yer alıyor.

Bu rakamlara nasıl ulaşılıyor?

Dünya Mutluluk Raporu, farklı ülkelerin seçilmiş sakinlerinin Cantril ölçeği olarak bilinen bir anketi kullanarak kendi mutluluklarını değerlendirmeleri temelinde hazırlanmakta. Katılımcılardan mevcut yaşamlarının çeşitli yönlerini 0 ile 10 arasında bir ölçekte sıralamaları istenmekte. 0 mutlak mutsuzluğa, 10 ise en yüksek mutluluğa karşılık geliyor.

Araştırmacılar daha sonra sonuçları, her bir nüfusun bireysel ve kolektif mutluluğunu etkilemesi muhtemel bir dizi faktöre göre ayarlıyor: kişi başına düşen GSYİH, sağlıklı yaşam beklentisi, refah sistemi, özgürlük, cömertlik ve yolsuzluk düzeyi. Uzmanlar, bu faktörlerin belirli halkların mutluluğunun nedenlerine ışık tutsa da, her ülkenin puanının en önemli temelini oluşturan şeyin her şeyden önce vatandaşların forma verdikleri yanıtlar olduğunu belirtmek istiyor.

İşte 2024 yılında dünyanın en mutlu üç ülkesi

3. İzlanda

en mutlu ülkeler

Ülkeler üç kategoriye ayrılır: genel çıkarı gözeten devletler, bireysel çıkarı gözeten devletler ve zayıf devletler. Genel çıkarı gözeten devletler, vatandaşlarının refahını arttırmaya yönelik bir dizi tedbiri savunma eğiliminde olur. Herkesin mutluluğunu geliştirerek, memnuniyet artırılmış olur. Vergileri artırma, vatandaşlarına kaliteli hizmet sunma ve şiddeti ya da iç savaş riskini kontrol altına alma becerisiyle ölçülen devletin etkinliği, mutluluğu doğrudan etkileyen bir faktör. İzlanda, ortalama yaşam memnuniyetinin bireyci ülkelere göre daha yüksek olduğu bir refah devleti. İskandinav ülkelerinin (Danimarka, İzlanda, Finlandiya, Norveç ve İsveç) sıralamanın en üstünde yer alması, eşitliğin genel yaşam memnuniyetine katkıda bulunduğunun bir kanıtı.

2. Danimarka

en mutlu ülkeler

Sıralamadaki ilk üç ülke Avrupa'nın kuzeyinde yer alıyor. Danimarka son iki yıldaki konumunu koruyarak raporda ikinci sırada yer alıyor. İskandinav ülkesi, dünyadaki en yüksek vergi oranlarından birine sahip olmasıyla biliniyor, ancak bu, podyumdaki tartışmasız yerine yansıyan rakipsiz bir kamu hizmetleri kalitesine izin veriyor.

1. Finlandiya

en mutlu ülkeler

Finlandiya üst üste yedinci kez dünyanın en mutlu ülkesi seçildi. Cömertlik (Finlandiya'da kaybettiğiniz cüzdanınızı geri bulabilmek çok yaygın), gelir, seçim özgürlüğü ve yaşam beklentisi, İskandinav ülkesinin tartışılmaz 1. sırasını açıklamaya yardımcı oluyor.

BU İÇERİK İLK OLARAK CONDÉ NAST TRAVELLER’DA YAYINLANMIŞTIR.

"Dünya Mutluluk Endeksinde Türkiye Kaçıncı Sırada"

Dipnot: Türkiye 2024'te 106'ncı sıradan 98'e yükseldi.

İLGİLİ İÇERİKLER en mutlu ülkeler
İlgili Başlıklar
Daha Fazlası