Dünyanın En Zengin 10 Ülkesi
DAHASI+

Dünyanın En Zengin 10 Ülkesi

Kişi başına düşen GSYİH'ye (Gayri safi yurtiçi hasıla) göre 2023 yılında dünyanın en zengin 10 ülkesi.

Kişi başına düşen GSYİH (Gayri safi yurtiçi hasıla) , bir ülkenin ekonomik çıktısının nüfusuna bölünmesiyle elde edilen bir ölçü. Kişi başına ortalama bir ekonomik çıktı verir ve genellikle bir ülkenin yaşam standardının ve ekonomik refahının bir göstergesi olarak kullanılır. Enflasyon oranları ve yerel ürünlerin maliyetleri de bir ülkenin ne kadar zengin olduğuna dair bir fikir verir.

IMF Dünya Ekonomik Görünümü veri setine göre, 2021 yılında 817,5 milyar dolar gayri safi yurt içi hasılası ile 19'uncu büyük ekonomi olan Türkiye, 2022 yılında da 905,5 milyar dolarlık GSYH ile yine aynı sırada yer aldı. Uluslararası Para Fonu (IMF) tarafından hazırlanan bir listeye göre, 2023 yılında kişi başına düşen GSYH'ye göre dünyanın en zengin 10 ülkesini burada listeledik. İlginç bir şekilde, listede yer alacağını düşünmediğiniz birkaç ülke bulunuyor.

GQ INDIA

İlgili Başlıklar
Daha Fazlası