Brezilya Mirası
Hype

Brezilya Mirası

Kültürlerindeki zenginlik başarıya ulaşan herkesi bir şekilde besliyor. Brezilya’da farklı sektörlerden görüştüğümüz isimler benzer kavramların etrafında toplanıyor ve global ölçekte de fark yaratabilmek adına ‘daha iyisi’ için çalışıyor.

Brezilya Mirası

João Adibe Marques | CIMED BAŞKANI

Gerçek bir miras sizin için ne anlama geliyor?

Benim için miras, eylemlerimiz ve dünyayı görme biçimimiz aracılığıyla insanları etkileme becerisine sahip değerler inşa etmektir. Ben hikayemi her gün inşa ediyorum. Bulunduğum yere gelmek için çok çaba sarf etmem gerekti ve tüm başarılarım Ritim, Rutin ve Ritüel dediğim şeyden geldi. Her gün uyanıyorum ve elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Bu davranışı ailemden öğrendim ve çocuklarıma ve yeğenlerime de aktarıyorum. Elli yılı aşkın bir süredir ilaç sektöründe olan bir ailenin parçasıyım. Marques’ler Brezilya’da bu sektörün güçlenmesine yardımcı oldu ve bu ancak çok köklü değerlere sahip olduğumuz ve bizden öncekilerin hayat hikayelerini referans aldığımız için mümkün oldu. Ben babamın değerlerinin bir uzantısıyım, o da babasının değerlerinin bir uzantısıydı.

CIMED’in CEO’su olarak yüksek performanslı ekibinize nasıl liderlik ediyorsunuz?

Ekip çalışması olmadan bir hiç oluruz, bu nedenle CIMED’de odak noktamız insanlardır. Bu odak müşterilerimize, hizmet sağlayıcılarımıza ve CIMED’i her gün gerçekleştiren, dünyanın her yerinde daha fazla insana sağlık götürme hayalini benimle doğrudan paylaşan insanlara yöneliktir. Onların tüm taleplerini, ihtiyaçlarının neler olduğunu dinliyor ve buna dayanarak eylem stratejimizi oluşturuyoruz. Bizimki gibi kıtasal bir ülkede her yere ulaşmak (ve coğrafi sınırlarımızın ötesine geçmek) için kararlı olmamız gerekiyor. Bağlılık esastır ve bu teşvikin her gün gerçekleşmesi gerekir.

Çocuklarınızı da sizin yörüngenizde ve her gününüzün kahramanları olarak görebiliyoruz. Oğlunuzun sizinle aynı adımları izlediğini görmek nasıl bir duygu?

CIMED’de mirasçılarımız değil haleflerimiz var. Ben 26 yaşındayken baba oldum ve ilk oğlum Adibe doğduğunda onun gelişini bir başarı, bir hayalin gerçekleşmesi olarak hissettim. Baba olmaktan gerçekten keyif alıyorum ve beş çocuğumun (Adibe, Esther, Bruna, João Pedro ve Charlotte) her biriyle son derece gurur duyuyorum. Onların arkadaşı olmaya çalışıyorum, ancak babalık yükümlülüklerimi, onlara değerlerimi aktarma ihtiyacımı ve amaçlarımız doğrultusunda birleşmiş bir ailenin önemini unutmadan. Kendimi yüzde yüz bu göreve adadım ve bu işi yaptığım için hayatım daha anlamlı. Hatta onların bana bu kadar yakın olmalarının sırlarından biri de bu. Onlar 24 saat hayatımdalar ve benim görevlerimden biri de onların şirketimize dahil olmak istemelerini sağlamak.

CIMED’in amacı nedir?

CIMED bir inovasyon ve yaratım alanıdır. Büyük bir esneklik ve taleplere uyum sağlama gücüne sahibiz. Bu özellikler, bir şirket olarak amacımızı gerçekleştirebilmemiz için pazardaki performansımızı ve uzun ömürlülüğümüzü garanti eder: Brezilyalılara sağlık ve kaliteli yaşam sağlamak. Biz sağlığı önleyici bir şey olarak görüyoruz. Bireyler olarak, daha sağlıklı ve daha tatmin edici bir yaşam sağlamak için her gün kendimize dikkat etmeliyiz. Odak noktamız hastalık değil, tam tersine yaşam ve olasılıklarla dolu bir yaşam.

Brezilyalı bir girişimci olarak en büyük hayaliniz nedir?

Hayalim, sadece bir girişimci olarak değil, her zaman daha fazlasını ve daha iyisini yapmak. Hayatımı etik davranışlarla, başkalarına ve onların ihtiyaçlarına saygı duyarak yönlendirmek. Bunlar, bir girişimci olarak günlük hayatımda benimsediğim ve CIMED kültürünün bir parçası olan kişisel değerlerimden bazıları. Biz Brezilyalı bir şirketiz ve bununla gurur duyuyoruz. Bu özellikler Brezilya gerçekliğini çok iyi bilmemizi sağlıyor, böylece ülkemizin bölgesel farklılıklarını tanımladığımız bir yol olan “10 Brezilya’nın Brezilya’sı” olarak hareket edebiliyoruz. 100 Brezilyalı olmamız da insanlara daha fazla gelişim sunmamızı sağlıyor.

CIMED Profesyonel yönetime sahip bir aile şirketi. Bunun bir farklılık olduğunu söylemek mümkün mü?

Kesinlikle! Profesyonellik her türlü iş ilişkisinde son derece önemlidir. Bilgimizi derinleştirmek, iş süreçlerini genişletmek, fırsatların farkında olmak ve satışa odaklanmak zorundayız. Satışlar olmadan hiçbir şirketin ayakta kalamayacağını hatırlamak her zaman iyidir, çünkü satışlar her şirket ve profesyonel için belirleyicidir.

Cümleyi nasıl tamamlarsınız?

Gerçek bir miras bırakmak için yaptığınız işe yüreğinizi koymalısınız. Hayallerinizi gerçekleştirin. Sadece hayal kurmak ve plan yapmak yeterli değildir; bu yolda hatalar yapabileceğinizi ama bunların sizi felç edemeyeceğini anlamanız ve idrak etmeniz gerekir. Beklenmedik bir şey olduğunda veya planlarınız beklediğiniz gibi gitmediğinde sayfayı çevirmeli ve yolunuza devam etmelisiniz. Hayat varken , daha fazlasını ve daha iyisini yapmak için olanaklar vardır.

What does a true legacy mean to you?

For me, legacy is about building values capable of influencing people through our actions and our perception of the world. I had to put in a lot of effort to get where I am and all my achievements came from what I call Rhythm, Routine and Ritual. Every day I wake up and try to do my best. I learned this behavior from my parents and I pass it on to my children and nephews. I am part of a family that has been in the pharmaceutical industry for over five decades. The Marques helped to consolidate this sector in Brazil and this was only possible because we had very established values and had as reference the life story of those who preceded us. I am an extension of my father’s values, which in turn was an extension of his father’s values.

As CEO of CIMED, how do you lead your high performance team?

Without teamwork we would be nothing, that is why people are our focus at CIMED. This focus is directed to our customers, service providers and to the people who make CIMED happen everyday, directly sharing the dream of bringing health to more and more people anywhere in the world with me. We listen to all of their demands, what their needs are and, based on that, we establish our action strategy. To reach all places in a continental country like ours (and also go beyond our geographic borders), we need to be committed. Commitment is essential and this incentive needs to happen every day.

We can see your children are also on your path and they’re heroes in your everyday life. How does it feel to see your son following the same steps as you?

At CIMED, we have successors not heirs. I became a father when I was 26 years old and when my first son, Adibe, was born, I felt his arrival as an achievement, the realization of a dream. I really enjoy being a father and I am immensely proud of each one of my five children (Adibe, Esther, Bruna, João Pedro and Charlotte). I try to be their friend, but without forgetting my paternal obligations, the need to convey to them my values and the importance of the family being united by our purposes.I dedicated 100% of myself to this task and my life is more meaningful for because of it. It’s also the secret to why they’re so close to me. They’re a part of my life 24 hours a day and one of my missions is to make them want to be involved with our company. Many people ask me how I involve them in CIMED and one of my simplest answers to this question is: trust in their ability, create space for them to learn about your company, provide real opportunities for demonstrating their skills and remunerate them well. It is also important to have in mind that this remuneration must be equal to the other professionals in functions similar to theirs. There is no point in overprotecting or creating privileges. Family businesses that want to see the continuity of their business in the hands of their children must treat them professionally as the market treats any professional.

What is CIMED’s purpose?

CIMED is a space for innovation and creation. We have a great power of resilience and adaptation to demands. These characteristics guarantee our performance and longevity in the market so that we can deliver our purpose as a company: provide health and quality life to Brazilians.We consider health as something preventive. As individuals, we have to take care of ourselves every day to ensure a healthier and more fulfilling life. Our focus is not on illness, on the contrary, our focus is on life and on a life full of possibilities.

What is your biggest dream as a Brazilian entrepreneur?

My dream, not just as an entrepreneur, is to always do more and do better. To live my life ethically, with respect towards others and their needs. These are some of the values that I embrace in my daily life as an entrepreneur and that are part of CIMED’s culture. We are a Brazilian company and we are very proud it. This allows us to know the realities of Brazil very well; thus, we can act as “the Brazil of 10 Brazils”, a method with which we identify the regional differences of our country. Being 100% Brazilian also allows us to bring more development to people.

CIMED is a family business with professional management. Is it possible to say that this is a differential?

For sure! Professionalism is extremely important in any work relationship. We have to deepen our knowledge, expand work processes, be aware of opportunities and focus on sales. It’s always good to remember that without sales no company can remain in business; they are decisive for any company and professional.

Complete the sentence:

To leave a true legacy You have to put your heart into what you are doing. Fulfill your dreams. Just dreaming and planning is not enough you have to realize and understand that mistakes will happen on this path, but they can’t paralyze you. When something unexpected happens or your plans don’t go as expected you must turn the page and move on. While there is life there are possibilities to do more and better.

Brezilya Mirası

Chris Pitanguy | Influencer - Marcelo Carvalho | Girişimci

Bu yıl için başlıca profesyonel hedefleriniz nelerdir?

Bu yıl oluşturduğumuz dijital platformu genişletmeyi amaçlıyoruz. Gastronomi kursları, ürün satışı ve lisanslama, başarılı etkinlikleri tanıtmak ve çok daha fazlasını yapmak istiyoruz.

Chris, bir influencer olarak, etkinin takipçilerine nasıl katkıda bulunabileceğine inanıyorsun?

Her zaman insanların hayatlarını bir şekilde iyileştirmeyi düşünüyorum; ister kendilerini sunma biçimlerinde olsun, ister öz güvenlerini geliştirmek ve hayal kurabilecekleri veya eğlenebilecekleri senaryolar yaratmak olsun.

Marcelo, önemli bir Brezilyalı girişimci olarak, nasıl bir miras bırakmak istiyorsun?

Bir iletişim ağı sahibi olarak ana mirasımın toplumu olumlu yönde etkilemek olduğuna inanıyorum.

Şu anda YouTube’da bir yemek kanalınız var, bu deneyimi birlikte yaşamak nasıldı?

Harika bir şey. Birlikte olduğumuzda kişiliklerimizin birbirimize katkıda bulunduğunu düşünüyorum.

Bir çift olarak en büyük hayalleriniz neler?

Bir çift olarak ve ailemizle mutlu olmak. Tüm bunları projelerimizin başarısı için çok çalışarak yapmak ve topluma olumlu bir katkıda bulunmayı hayal etmek.

Cümleyi nasıl tamamlarsınız?

Gerçek bir miras bırakmak için kendinizi ama esas olarak başkalarını düşünmeniz gerekir.

What are your main professional goals for this year?

This year we intend to expand the digital platform we created. We want to launch gastronomy courses, product sales and licensing, promote successful events and much more.

For you, Chris, as an influencer, how do you believe your influence can contribute to your followers?

I always think of improving people’s lives in some way, whether it’s about how they present themselves or increasing their self-esteem and creating scenarios where people can dream or have fun.

And you, Marcelo, an important Brazilian entertainment entrepreneur, what legacy do you want to leave?

I believe that my main legacy as a communication network owner is to have a positive impact on the community.

You currently have a cooking channel on YouTube, what was it like to have this experience together?

It’s fantastic. I think our personalities complement each other when we work together.

As a couple, what are your biggest dreams?

To be happy as a couple and with our family. Doing all that with a lot of work for the success of our projects and dreaming about making a positive contribution to the community. Doing all this by working hard for the success of our projects and with the intention of making a positive contribution to society.

Complete the sentence:

To leave a true legacy it is necessary to think about yourself but essentially about others.

Brezilya Mirası

Taciana Veloso | Index Kurucu Partneri

Sizin için gerçek bir mirasın anlamı nedir?

Güçlü değerlere, öğrenmeye ve başarılara dayalı bir yaşam öyküsü inşa etmek, bu sizin yeryüzündeki mirasınız olacak, biz gittiğimizde kalacak ve kalanları olumlu yönde etkileyecek.

Pazarlama ve halkla ilişkiler piyasasında bir profesyonel olarak, kariyeriniz boyunca edindiğiniz başlıca bilgiler nelerdir?

İnsan ilişkilerinin önemi, dinlemeyi öğrenmek ve zamanın nabzını hissetmek, organizasyon, ekip çalışması ve stratejinin değeri. Esas olarak iyi yapılmış iletişimin işleri, markaları ve değerli ve yetenekli insanları dönüştürmedeki gücü.

İletişim alanında nasıl bir miras bırakmayı hedefliyorsunuz?

Yeni yollar açmak, fırsatlar ve olasılıklar yaratmak. Değer üretin!

Piyasada geçirdiğiniz bunca yıldan sonra, iletişim alanında neleri bir kenara bırakamazsınız?

Saygı ve empati.

Bundan sonraki hayalleriniz neler?

Sağlık ve pozitif enerji.

Cümleyi nasıl tamamlarsınız?

Gerçek bir miras bırakmak için zamanı aşan bir değer yaratmaktır.

What is the meaning of a true legacy for you?

Building a life story based on strong values, learning and achievements. This will be your legacy on earth, it’s what we’ll leave behind when we are gone and what’ll positively impact those who remain.

As a professional in the marketing and PR market, what is the key knowledge you acquired throughout your career?

The importance of human relations, of learning to listen and feel the pulse of time, organization, teamwork and the value of strategy. Essentially, the power of good communication on transforming business, brands and people of value and talent.

What legacy do you seek to leave in the area of communication?

Pave new paths, create opportunities and possibilities. Generate value!

After so many years in the market, what can’t be left aside in the area of communication?

Respect and empathy are always on the agenda.

What are the dreams from now on?

Health and positive energy.

Complete the sentence:

To leave a true legacy to create value that transcends time.

Brezilya Mirası

Arnaldo Danemberg | Antikacı, Arnaldo Danemberg Collection’ın Sahibi

Gerçek bir miras sizin için ne anlama geliyor?

Gerçek bir miras, birinin mesleğine ve deneyimlerine duyduğu bağlılığın, saygının ve her şeyden önce sevginin aktarılmasıdır.

Yolculuğunuz boyunca edindiğiniz ana öğretiler nelerdir?

Başlıca öğrendiklerim şunlardı: sebat ve tevazu birlikte yürür; her şeyden önce insan olmak ve kendi içsel mutluluğunuz olmadan mutlu bir profesyonellik mümkün değildir.

Antika işinde tanınmış bir profesyonelsiniz, bu pazarda başarılı bir kariyer inşa etmek için gerekli farklılığın ne olduğuna inanıyorsunuz?

Bir farklılık yaratmak için çalışmanın, sıkı çalışmanın ve yeniye duyulan merakın temel unsurlar olduğuna inanıyorum.

Gelecek için hayalleriniz neler?

Zamanımı Avrupa ve Brezilya arasında giderek daha fazla bölüştürmeyi umuyorum.

40 yıllık deneyiminiz, öncü ruhunuz ve farklılığınızla kendinizi yeniden keşfetmeye nasıl devam ediyorsunuz?

Yukarıda da belirttiğim gibi, antika dünyasında bile yeniye açık gözler. Her zaman keşfedilmemiş, henüz görülmemiş bir şey vardır. Kendi yolunuzu, imzanızı yaratın. Ondan sonra, sadece devam edin ve sebat edin.

Siz ve oğlunuz Avrupa’yı dolaşıyor ve yeni parçalar arıyorsunuz. Oğlunuzun da sizinle aynı yolu izlediğini görmek nasıl bir duygu?

Oğlumun kariyerimi takip ettiğini görmek büyük bir gurur. Mesleğimle uğraşmaktan keyif aldığımı gösteren bir işaret. Ve oğlum André fark yaratıyor, kendini aşıyor, hikayemize şimdiden yeni bir şeyler ekliyor.

Cümleyi nasıl tamamlarsınız?

Gerçek bir miras bırakmak için seçtiğiniz yolda çok doğru, iddialı ve ısrarcı olmanız gerekir.

What does a true legacy mean to you?

A true legacy is the conveyance of the devotion, respect and above all love one has for his profession and experience.

What were the main learnings acquired along your trajectory?

My main learnings were: persistence and humility walk together; to be human above all and that there is no happy professional who hasn’t found their own inner happiness.

You are a recognized professional in the antiques business, what do you believe is the necessary differential to build a successful career in this market?

I believe that working to make a difference, working hard and curiosity for the new are essential elements.

With 40 years of experience and recognized for its pioneering spirit and differential, how do you continue to reinvent yourself?

As I mentioned above: with eyes open for the new, even in the world of antiques. There is always something that hasn’t been explored, not yet seen. Create your own path, your signature. After that, just continue and persevere.

You and your son are traveling around europe and scouting for new pieces. How does it feel to see your son follow the same path as you?

Seeing my son follow my career gives me great pride. A sign that shows how much

I enjoy doing my job. And my son André is making a difference, he goes beyond himself, he’s already contributing something new to our story.

What are your dreams for the future?

I hope to split my time more and more between Europe and Brazil.

Complete the sentence:

To leave a true legacy you need to be very true, assertive and persistent in the path you chose.

Brezilya Mirası

Rachel Maia | RM Consulting CEO’su

Sizin İçin Gerçek Bir Mirasın Anlamı Nedir?

Gerçek bir miras oluşturmak için fırsatları görebilme yeteneğine sahip olmanın yanı sıra çevik, azimli ve alçakgönüllü olmak gerekir.

Girişimci olmak isteyenlere ne gibi öğütler bırakırsınız?

Her zaman anlık tepkiler vermemek ve objektif olmak önemli. Stratejik olabilirsiniz ve çoğu zaman harekete geçmeniz gerekecektir, ancak bu planlamayı bırakmanız gerektiği anlamına gelmez. Süreçte esnek olun ama aynı zamanda sabit de olun. Ne istediğimize odaklanmalıyız. Bu, mirasınıza bakmanızı ve kendinize ‘bunu ben yaptım’ demenize sebep olacak.

What is the meaning of a true legacy for you?

Creating a true legacy requires being agile, driven and humble as well as having the ability to see opportunities.

What advice would you offer those who would like to become entrepreneurs?

It is important not to react impulsively and remain objective all the time. You can be strategic and will often need to act, but that doesn’t mean you have to stop planning. Be flexible in the process, but also be steady. We have to focus on what we want. It’s a lifetime commitment that will make you look at your legacy and say to yourself: I did that.

Brezilya Mirası

Marcos Motta | Avukat – Babi Beluco | Model, Influencer, Sporcu

Babi, sen bir model, Influencer ve maraton koşucususun. Sporun hayatınızdaki önemini, nasıl ve ne zaman başladığınızı anlatır mısınız? Maratonlar ve spor insanların hayatında nasıl bir rol oynuyor?

Spor insanların hayatında dönüştürücü bir rol oynuyor. Bu hareketin bir parçası olmak hayatımdaki en güzel şeylerden biri. Hiçbir şey insanları spor kadar tek bir amaç etrafında birleştiremez ve maratonlar ve amatör yarışmalar gibi etkinlikler de bunun en net anıdır. Bunun bir parçası olmaktan ve bir şekilde her bir katılımcının ve takipçinin deneyiminde yer almaktan çok mutluyum.

Babi, bir influencer olarak, sağlık ve esenlikle ilgili içeriğinizi izleyicilerinizle nasıl ilişkilendiriyorsunuz?

Spor insanları bir araya getirir. Buradaki fikir, spor, eğitim ve yaşam tarzı kategorilerini birleştiren içerikler sunmaktır. Spor çok güçlüdür ve bir iletişimci olarak sağladığı fırsatları göz ardı edemeyiz.

Marcos, Brezilya’da spor hukuku alanındaki en büyük isim ve alanınızda uluslararası bir referanstınız. Futbol yolculuğunuzda bugüne kadar aldığınız en büyük ders nedir?

Futbol ve spor bana çok şey kazandırdı, ancak en büyük dersleri görünmeyen kısımlardan çıkardım. Zaferler ve yenilgilerle ilgili pek çok hikaye var. Gülümsemeler, gözyaşları ve üstesinden gelebiliyor olmak. Spor hayatı taklit eder ve bize her gün örnekler sunar. Her sporcunun ve her müşterinin arkasında anlatılmayı hak eden bir hikaye vardır ve bu hikaye çoğu zaman spot ışıklarından ve şöhretten uzaktır. Ne de olsa sadece spor sosyal, ekonomik ve kültürel tarafları bir araya getirir.

 

İZLE
Serenay Sarıkaya GQ Global Creativity Awards Gala Gecesine Hazırlanıyor
İLGİLİ İÇERİKLER
İlgili Başlıklar
Daha Fazlası