Dünya Kız Çocukları Günü'nde UN  Women'dan Çağrı
Güncel

Dünya Kız Çocukları Günü'nde UN Women'dan Çağrı

Bugün Dünya Kız Çocukları Gününün 10. yıl dönümü. Her sene olduğu gibi bu sene de Kız Çocukları Gününde dünyadaki tüm kız çocuklarının ve genç kızların gücünü tekrar konuşuyoruz. Bu senenin teması Geleceğimiz ve haklarımız için, şimdi bizim zamanımız! kız çocuklarının değişimin birer öncüsü olarak sahip oldukları önemli role ve azimlerine ışık tutuyor. 

Geride bıraktığımız 10 sene boyunca kız çocuklarının güçlenmesi ve hak ve fırsatlara erişimlerinin desteklenmesi için yapılanların arttığını gördük. Hükümetler, yasa yapıcılar, özel sektör ve toplumun bu yolda önemli adımlar attığına birlikte şahit olduk. Artık, kız çocuklarının seslerini duyurup, sözlerini söyleyebilecekleri daha fazla platform ve bu platformlara daha fazla erişim var. Dünya barışı için çalışan, iklim kriziyle mücadelede en başta yürüyen, toplumsal cinsiyet eşitliği için savunuculuk yapan birçok kız çocuğu ve genç kız tanıyoruz. Yetişkinler olarak bugünün gençlerine ve çocuklarına bırakacağımız o gelecekten bahseder dururuz. Fakat kız çocukları ve genç kızlar o bahsettiğimiz gelecek için bugünü yeniden inşa ediyor. Bu kızlar sürekli sözünü ettiğimiz “Geleceği” beklemeden bugünün dünyasını değiştirmek için emin adımlar atıyorlar.

Kız çocuklarının haklarında elde edilen kazanımlar olsa da günümüz dünyası birçok kriz ve zorlukla mücadele ediyor ve elde edilen kazanımları zora sokuyor. Dünya Kız Çocukları Gününün ilk senesinde 2 yaşında olan bir kız çocuğu bugün 12 yaşında. Geçtiğimiz 10 sene boyunca devam eden ve eşitsizlikleri derinleştiren savaş, çatışma ve krizlerin sürdüğü bir dünyada yaşıyor. 9 ve 11 yaşları arasında tüm dünyayı derinden etkileyen bir pandemiyi gören bu kız çocuğunun günlük yaşamını iklim krizinden kaynaklanan ekstrem hava olayları ve afetler gittikçe daha fazla etkiliyor. 

Birleşmiş Milletler Kadın Birimi olarak yayınladığımız son rapora göre eğer mevcut durum devam ederse kadınlar ve kız çocuklarının erkekler ve oğlan çocuklarıyla tamamen eşit olmasına daha 300 sene var. Bu demek oluyorki, bırakın torunlarımızı, torunlarımızın torunları bile toplumsal cinsiyet eşitliğinin tam anlamıyla sağlandığı bir dünyada yaşayamayacak. Günümüzde yaşanan savaşlar, krizler ve kız çocuklarının okula gönderilmemesi okul ve eğitime erişimde cinsiyet uçurumunu derinleştiriyor. Tüm kız çocuklarının kaliteli eğitime erişiminin sağlanması ise hala çok uzakta bir hedef. İki senelik bir pandeminin ardından çoğu okul açıldı fakat geçen zamanın eğitime olan olumsuz etkisi azımsanamayacak kadar yüksek. Bu nedenle kız çocuklarının kaliteli eğitime ulaşabilmeleri, kadın ve kız çocuklarının onları geleceğe hazırlayan eğitime erişebilmeleri çok önemli. Günümüzde bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik alanında eğitim görenlerin sadece %35’i kadınlardan oluşuyor. Bu alanlarda yer alamayan kız çocukları ise günümüz dijital çağının ve geleceğin mesleklerinin tam merkezinde olan teknoloji ve inovasyona erişemiyorlar.

Bugüne kadar attığımız adımlar önemli fakat kesinlikle yeterli değil. Kız çocuklarının haklarının tam anlamıyla sağlanması için kız çocuklarının güçlenmesini sağlayan ve liderliklerini ortaya koyan yenilikçi, cesur ve bütüncül adımlar atmamız gerekiyor. Kız çocuklarıyla birlikte sürdürülebilir çözümler bulmak için tüm aktörlerle bir arada yürümeli ve yenilikçi adımlar atmalıyız. 

Bu Dünya Kız Çocukları Gününde Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına 2030 yılına kadar ulaşma sözümüzü tekrar hatırlamalı ve taahhüdümüzü gerçekleştirmek için yaptıklarımızı hızlandırmalıyız. Günümüz için ve gelecek nesillere daha eşit bir dünya bırakmak için kız çocuklarının haklarını ve onların liderliklerini merkeze almalıyız. Birleşmiş Milletler Kadın Birimi Türkiye Ofisi olarak, hükümetle, sivil toplumla, özel sektörle, akademik kuruluşlarla, ve diğer medya kuruluşlarıyla birlikte Türkiye’deki kız çocuklarının ülkelerinin yarınları için şimdiden genç birer önder olmaları adına çalışıyoruz. Kızlar söylüyor, biz yineliyoruz, Geleceğimiz ve haklarımız için, şimdi bizim zamanımız!

Asya Varbanova - UN Women Türkiye Direktörü

İlgili Başlıklar
Daha Fazlası