İşin ucunda bisiklet var

İşin ucunda bisiklet var

H&M ve GQ Türkiye, H&M for Brick Lane Bikes koleksiyonunun şerefine bisiklet severlere müthiş bir bisiklete sahip olma şansı sunuyor.

H&M for Brick Lane Bikes koleksiyonu 7 Mart'ta dünyadaki 180 ayrı H&M mağazasında yerini alırken Türkiye’de de İstinye Park ve Marmara Forum mağazalarında meraklısıyla buluşacak. 11 farklı parçadan oluşan koleksiyon sizin olmayı beklerken H&M ve GQ Türkiye'nin size başka bir sürprizi daha var. 

H&M ve GQ Türkiye şehirde pedal çevirmek isteyenleri mutlu ederek size Londralı’lı Brick Lane Bikes tarafından özel olarak tasarlanmış bir bisiklet kazanma şansı sunuyor. Bunun için yapmanız gereken son derece basit. 4 - 6 Mart arasında, Twitter'dan "#HMforBLB bisiklet benim olmalı çünkü..." cümlesini en yaratıcı ve ilginç şekilde tamamlayıp @GQTurkiye ve @hmturkiye adreslerine mention'lamak.

GQ.com.tr editörleri ve H&M tarafından seçilecek olan en yaratıcı ve ilginç tweet'in sahibi 7 Mart'ta GQ.com.tr'de ve GQ Türkiye Twitter hesabından duyurulacak ve bisikleti evine kadar gönderilecek.

KATILIM KOŞULLARI

GQ ve H&M tarafından, GQ ve H&M’in resmi Twitter (www.twitter.com/gqturkiye , @gqturkiye ve www.twitter.com/hmturkiye @hmturkiye) sayfaları (“Sayfalar”) üzerinde gerçekleştirilecek olan “Ödüllü Yarışma” (“Yarışma”) katılım koşulları aşağıdaki gibidir. Yarışma’ya katılmakla, bu koşulların tümünü okuduğunuzu, tamamına sahip olduğunuzu ve bu koşullara herhangi bir itirazınızın bulunmadığını veya bulunmayacağını beyan, kabul ve taahhüt etmektesiniz.

1. Katılımcılar yarışmaya katılmakla; aşağıda belirtilen koşulları tam ve eksiksiz bir biçimde okuduğunu, anladığını, iradesine ve hukuka uygun olarak kendisini bağlayıcı nitelik kazanacağını ve belirtilen şartlara aykırı hareket etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

2. GQ; işbu Katılım Koşulları’nı ve Yarışma’nın ödülünü, herhangi bir zamanda ve tek taraflı olarak değiştirebilir, genişletilebilir yahut daraltılabilir veya yarışmayı dilediği zaman (yarışma başlamış dâhi olsa, her aşamada) herhangi bir gerekçe göstermeksizin iptal etme hakkına sahiptir. Böyle bir durumda katılımcı GQ’ya karşı herhangi bir hak, alacak, talep ve şikâyet ileri sürmeyeceğini beyan, kabul ve taahhüt eder.

3. Yarışma, Sayfalar üzerinden 04 Mart 2013, Saat 11:00 ile 06 Mart 2013, saat 23:00 tarihleri arasında, Katılımcılar tarafından “#HMforBLB bisiklet benim olmalı çünkü…” cümlesinin, bu sayfaları takip eden gerçek kişi Twitter kullanıcıları tarafından yine bu tarih aralığında “#HMforBLB bisiklet benim olmalı çünkü…” hashtag’i eklenerek, Twitter hesaplarından yaratıcı bir biçimde tamamlanması ve atılan tweetlerin GQ ve H&M tarafından tek taraflı olarak belirlenecek olan jüri üyelerince değerlendirilmesi biçiminde düzenlenmektedir.

4. Yarışma’ya yalnızca, 18 yaşının üzerinde, tam fiil ehliyetine sahip, yasal ikametgâhı Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde olan, GQ ve H&M’in resmi Twitter (www.twitter.com/gqturkiye , @gqturkiye ve www.twitter.com/hmturkiye @hmturkiye) sayfalarını takip eden gerçek kişiler katılabilir. H&M ile Doğuş Yayın Grubu ve/veya bağlı şirketlerinin, iştiraklerinin, reklam ve tanıtım acentelerinin çalışanları ve bu kişilerin birinci dereceden aile fertleri (eş, kardeş, ebeveyn veya çocukları) ve/veya akraba olup olmadıkları dikkate alınmaksızın bu kişilerle aynı hanede yaşayan kişiler Yarışma’ya katılamaz.

5. Başkası adına yarışmaya katılınamaz. Katılımcı, yarışmaya katılmak için, kişisel Twitter hesabında yer alan kişisel bilgilerinin doğru olmadığı ve/veya kendisine ait olmadığının ve/veya herhangi bir şekilde yarışmaya katılımının başkaca herhangi bir sebeple işbu kurallara aykırı olduğunun tespit edilmesi halinde, yarışmaya katılmalarının GQ tarafından engellenebileceğini, ödül kazanmaları halinde ise ödülün teslim edilmeyeceğini, teslim edilmişse de ödülü GQ’nun ilk talebi üzerine, derhal GQ’ya iade edeceğini beyan, kabul ve taahhüt eder.

6. Katılımcı yarışma ile ilgili hiçbir üçüncü kişi veya kuruluş ile yazılı veya sözlü ticari bir anlaşma içine girmediğini ve girmeyeceğini beyan, kabul ve taahhüt eder.

7. Katılımcı, yarışmaya katılmak için kullandığı kişisel Twitter hesabında yer alan isim, soy isim, adres, yaş ve e-mail adresi bilgilerinin doğruluğunu taahhüt eder. Bu bilgilerin yarışmaya katılım başvurusunda eksik ve/veya yanlış girilmesi, hatalı olması yahut GQ’dan kaynaklanmayan teknik sebepler nedeniyle katılımcının yarışmaya katılamamasından, ödül kazanamamasından, kazandığı ödülü teslim alamamasından, GQ tarafından yapılabilecek bildirimlerin ulaşmamasından ve/veya geç ulaşmasından, doğabilecek doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan; GQ hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

8. Katılımcı, temin edeceği kişisel verilerinin GQ ve H&M tarafından veri tabanlarına kaydedilmesine, istatistiki raporlama, kullanıcılarının genel eğilimlerini belirlenmesi, reklam, pazarlama, tanıtım ve anket faaliyetleri çerçevesinde kullanılmasına, bu amaçlarla sınırlı kalmak üzere, başka kurum ve kuruluşlarla da paylaşılmasına ve işbu maddede sayılı olanlarla sınırlı olmamak kaydıyla katılımcıların kişilik haklarına zarar vermeksizin kullanılmasına muvafakat ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

9. Eksik yapılan başvurular değerlendirilmeye alınmaz. GQ’nun katılım başvurularını kabul etmeme hakkı saklıdır.

10. Katılımcılar tarafından “#HMforBLB bisiklet benim olmalı çünkü…” hashtag’i eklenerek atılan tweetler; GQ ve H&M jürisi tarafından yine jürinin belirleyeceği kıstaslar çerçevesinde değerlendirilecektir. Değerlendirme sonucunda en başarılı bulunan tweetin sahibi olan katılımcı, Yarışma’nın kazananı seçilecek ve Yarışma’nın ödülünü almaya hak kazanacaktır.

11. GQ ve H&M jürisi tarafından Yarışma’nın kazananı olarak belirlenen Yarışmacı, GQ’nun resmi Twitter hesabından (www.twitter.com/gqturkiye, @gqturkiye) açıklanacaktır. Yarışma’yı kazanan Yarışmacı; Yarışma’nın kazananının GQ tarafından açıklanmasını takip eden 48 (kırksekiz) saat içerisinde, Twitter üzerinden, GQ’nun adresine gelerek veya 0212 635 00 00 numaralı telefonu arayarak, ödülün kendisine teslim edilebilmesi için kişisel bilgilerini bildirmek zorundadır Bu süre içerisinde GQ ile iletişim kurmayan Yarışmacı, ödüle ilişkin tüm haklarını kaybedeceğini ve bu çerçevede GQ ve/veya H&M’den herhangi bir talepte bulunmayacağını beyan, kabul ve taahhüt eder.

12. Yarışma’nın ödülü, Brick Lane Bikes tasarımı 1 (bir) adet bisiklettir. Bisiklet kazanana montajı yapılmış şekilde teslim edilecektir. Bisiklet teslim edildikten sonra oluşabilecek durumlardan GQ ve/veya H&Msorumlu değildir. Kazanan bu durumlarla ilgili direk Londra merkezli Brick Lane Bikes firması ile iletişim kurması gerekmektedir. Bu çerçevede Yarışmacı; ödülde var olabilecek her türlü ayıptan GQ ve/veya H&M’in hiçbir sorumluluğunun bulunmadığını peşinen beyan, kabul ve taahhüt eder. Ödülde meydana gelebilecek her türlü ayıptan, münhasıran Brick Lane Bikes sorumludur.

13.  Ödül almaya hak kazandığı ilan olunan Katılımcı’ya ödülü teslim edilmeden önce imzalaması ve H&M Türkiye Merkez Ofisi’ne geri göndermesi gereken bir form ulaştırılacaktır. Kazanan bu formu imzalayıp eksiksiz bir şekilde H&M Türkiye Merkez Ofisi’ne gönderdiği andan itibaren bir hafta içinde, bisiklet adresine teslim edilecek ya da katılımcıya GQ’nun Ahi Evran Cad. No: 4 34398 Maslak – Şişli / İstanbul adresindeki ofisinde GQ tarafından belirlenecek saat aralığında verilecektir. Katılımcı bisikleti GQ Türkiye’nin adresinden teslim almayı kabul etmiş ise, işbu maddede belirtilen gün ve saatte, belirtilen yerde bulunmaması durumunda, işbu maddede yer alan haklarından feragat etmiş sayılır. GQ, hangi sebeple olursa olsun, yarışmanın kazananı olarak belirlenen Katılımcı’nın, kendisine belirtilen gün, saat ve yerde bulunmaması / bulunamaması durumunda, Yarışma’da ikinci gelen katılımcı Yarışma’nın kazananı sayılacaktır. Yarışma’nın tek ödülü işbu maddede belirtilen ödüldür. Katılımcılar, GQ’dan bu ödülden başka hiçbir ad altında herhangi bir alacaklarının bulunmadığını ve bulunmayacağını peşinen beyan, kabul ve taahhüt ederler. Katılımcı ödülü teslim edilmeden önce imzalaması ve H&M Türkiye Merkez Ofisi’ne geri göndermesi gereken formu, kendisine belirtilecek zaman zarfında göndermez ise hakkı ikinciye devredilir. Formun postada kaybolmasından veya bunun gibi aksilikler yüzünden H&M Türkiye Merkez Ofisi’ne zamanında ulaştırılamamasından GQ ve H&M sorumlu değildir.

14. Ödül takas edilemez ve/veya nakde dönüştürülemez. Ödül, ödül almaya hak kazananların yasal mirasçıları haricinde başka bir kişiye devir ve temlik edilemez.

15. Ödül almaya hak kazanan yarışmacılar, ödüllerini teslim almakla, ödülden doğan ve doğacak tüm vergi, resmi harç ve sair masrafları ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt ederler.

16. Ödül almaya hak kazanan yarışmacılar, ödüllerini teslim almakla GQ 'yu, çalışanlarını, yetkililerini, müdürlerini ve temsilcilerini, katılımlarına, kabullerine ve ödülü kullanımlarına ilişkin bütün taleplerden ve yükümlülüklerden ibra etmiş sayılırlar.

17. GQ, savaş halleri (ilan edilmiş olsun ya da olmasın), doğal felaketler, hava, terörist eylemler, isyan veya sivil ayaklanma, uydu veya ekipman arızası, mevzuat hükümleri, halkta baş gösteren bir sağlık krizi, mahkeme veya yargı kararları gibi kontrolü dışında meydana gelebilecek Mücbir Sebeplerden dolayı gerçekleşebilecek iptaller, gecikmeler veya kesintiler nedeniyle Yarışma’nın gerçekleşememesi veya ödülün teslim edilememesinden veya geç teslim edilmesinden sorumlu değildir.

18. GQ, Yarışma çerçevesinde gerçekleştirilen işlemlerde veya veri iletiminde meydana gelebilecek hatalar, atlamalar, kesintiler, silintiler, gecikmeler, yarışmacıların Twitter hesaplarına üçüncü kişilerce izinsiz olarak erişilmesi veya teknik, ağ ve telefon ekipmanlarındaki ve elektronik, bilgisayar, donanım veya yazılımla ilişkili olarak meydana gelebilecek herhangi bir arızadan, teknik problemler veya internetteki, Facebook ve/veya Twitter’daki trafik sıkışıklığı nedenleriyle katılım bilgilerinin yanlış iletiminden veya bu bilgilerin iletilememesinden sorumlu değildir.

19. GQ’nun Yarışma’yı iptal etme, dilediği zamanda Yarışma’nın tarihini ve koşullarını ve ödülünü değiştirme hakkı saklıdır. Yarışmacılar bu hususa herhangi bir itirazlarının bulunmadığını ve bulunmayacağını peşinen beyan, kabul ve taahhüt ederler.

20. GQ’nun Yarışma çerçevesindeki tek taahhüdü, katılma koşullarını eksiksiz olarak sağlayan ve ödül almaya hak kazanan yarışmacılara ödül vermektir. Yarışmacılar bu hususa herhangi bir itirazlarının bulunmadığını ve bulunmayacağını peşinen beyan, kabul ve taahhüt ederler.

21. Bu Yarışma’dan doğabilecek her türlü uyuşmazlıkta Türkiye hukuku uygulanacak olup, İstanbul Mahkeme ve İcra Daireleri Yetkilidir.

İZLE
Serenay Sarıkaya GQ Global Creativity Awards Gala Gecesine Hazırlanıyor
İlgili Başlıklar
Daha Fazlası